Handlingsplan mot mobbing

Alle barn skal være inkludert i barnegruppen og mobbing skal forebygges.
Det skal være nulltoleranse for mobbing i barnehagen

Trykk på lenken under for å lese hvordan vi jobber for å oppnå dette.