Månedsplaner 2021

Barnehagen har akkurat begynt å benytte MyKid for å kommunisere med foreldre, og månedplaner vil etterhvert bli sendt ut via denne applikasjonen.