Månedsplaner 

Alle månedsplaner lages løpende av våre pedagoger basert på årsplanen. Vi benytter KidPlan som plattform for å kommunisere månedsplaner og annen info direkte med foreldrene. På bildet finner dere et eksempel på en an månedsplanene våre.