Hakkebakkeskogen i Blåbærskogen!

Hakkebakkeskogen i Blåbærskogen!
31-08-2017
Barns medvirkning kom denne gangen til utrykk ved at vi valgte Hakkebakkeskogen som tema etter at barna hadde ytret stor interesse for det.

Ved oppstarten i august var barna i Blåbærskogen ekstremt opptatt av Hakkebakkeskogen, og da snudde vi på alle planer og ble med inn i Egners verden. Barns medvirkning skal ikke bare være et kapittel i Rammeplanen, men også gjennomsyre hverdagen i barnehagen. I august og september vil vi derfor være i Hakkebakkemodus.
Vi har kjøpt inn Klatremus- og revens caps, harepusører og diverse varianter av haler til bruk inne. Og nå er  det dramatisering i mange former både ute og inne. Bakermester Harepus instruerer både en to og tre bakergutter som baker de flotteste sølekaker og forbereder skummelt besøk i bakebutikken. Blåbærskogens uteområde er jo til forveksling lik Hakkebakkeskogen og diverse små mus klatrer fort opp i furutrærne mens reven(e) lydig setter seg ved foten av det valgte treet.
So ro lille mann lyder flerstemt –revene sovner, musene løper og så er det sceneskifte.