Nå tilbyr Blåbærskogen også svømmekurs.

SVØMMEKURS FOR FØRSKOLEBARNA I BLÅBÆRSKOGEN

 

På foreldremøtet i høst ble det ønsket at barnehagen skal delta på svømmekurs på lik linje som skiskole og alpinkurs.

Styret behandlet saken, og der ble det bestemt at tilbudet kun går til de eldste barna. Dette har med logistikk å gjøre.

Vi har vært i kontakt med Oslo idrettslag, svømming. De tilbyr oss et svømmeopplegg i plaskebassenget på Norges Idrettshøgskole. Adressen er Sognsveien 220. Kurset vil foregå mandager i uke 16-23 kl. 13.30-14.00

Vi må reise herfra kl. 12.30 med taxi. En voksen fra barnehagen medfølger. Dennes ansvar er å være med barna i garderoben og med i svømmehallen, men ikke i vannet. Selve svømmeundervisningen er det erfarne svømmelærere som står for.

Prisen de tar for opplegget er kr 7500,- Taxi kostnader er her ikke medregnet. Styret har bestemt at barnehagen skal stå for denne kostnaden og at det vil bli en ordning som hvert år vil tilbys det eldste kullet i barnehagen.

Det blir altså et kostnadsfritt tilbud til alle Blåbærbarn født i 2009. Vi håper på full oppslutning

 

 Publisert/ published: 16-04-2015