Ansatte i Blåbærskogen

Vi som personale er opptatt av anerkjennende pedagogikk: Se hvert enkelt barn med deres unike personlighet. I vårt arbeid med barna er sosial kompetanse det grunnleggende og må være som en basis for all læring.
Erika Fagerstrøm
Styrer 
Nicolay Martens
Assistent 100%
Martine Branem
Pedagogisk leder 40%
Vemund Grunde Kjelstad
Assistent 100%
Aid Hiorth
Pedagogisk leder 100%
Stian Møller Opøien
Spesialpedagog 40%