Vi som personale er opptatt av anerkjennende pedagogikk: Se hvert enkelt barn med deres unike personlighet. I vårt arbeid med barna er sosial kompetanse det grunnleggende og må være som en basis for all læring.

Ansatte i Blåbærskogen:

Erika Fagerstrøm 

Styrer 40% og pedagogisk leder 60%

Nicolay Martens

Pedagogisk leder 100%

Martine Branem

Pedagogisk leder 40%

Vemund Grunde Kjelstad 

Assistent 100%


Sabina Chodyra 

Assistent 100%