Søk plass hos oss

Søknadsfrist er 1. mars

Blåbærskogen barnehage deltar i det samordnede opptaket i Oslo kommune. 
Husk å søke om søskenmoderasjon hvis du har flere barn i barnehage. Dette gjelder også hvis det er andre barnehager enn Blåbærskogen.

Søknadsfrist for å komme med i hovedopptaket er 1. mars.

Digitalt søknadsskjema finner du ved å gå inn på Oslo kommunes nettside.