Sykdom og helse

Barna i Blåbærskogen er generelt lite syke. Kanskje det er fordi vi er så mye ute, slik at basillene ikke smitter så lett? Vi er alltid opptatt av å unngå smitte. Håndhygene terper vi på til stadighet, og de store lærer de små at de skal hoste i armhulen, ikke rett fram eller i håndflaten.

Vi ringer hjem dersom barnet har dårlig almenntilstand, fått feber eller kaster opp.

Dersom barnet har feber om morgenen, skal det være hjemme fra barnehagen. Dersom det er omgangssyke, gjelder 48 timers reglen som helserådet anbefaler. Følges dette unngår vi å smittes om og om igjen, noe som gagner alle.

Vi oppfordrer alle til å vaske
hendene når de kommer om morgenen før de går inn på avdelingen. 

Har du kommentar eller spørsmål?