SNART TID FOR Å SØKE BARNEHAGEPLASS

Vi ligger innenfor markagrensa, derfor må man parkere 5 minutter unna barnehagen ved levering og henting. Vi har stort uteområde med egen port ut i Nordmarka og har sevfølgelig derfor fokus på uteliv og fysisk aktivitet. Men vi er også urbane og trives i byen på teater og museer når ikke pandemien setter stopper for det.
Vi har 50% pedagoger og 50% menn og kvinner annsatt.
 
Godkjenningen sier at barnet må være fyllt 2 år før oppstart 1.august. Dette på grunn av at det er så kupert og ulendt terreng at det ikke passer for de som skal lære å gå.

Ring styrer på 45416663 om du ønsker mer info om barnehagen.

Gode opplevelser og glede over felleskapet

Vår barnehage ligger flott til rett innenfor grensen til Nordmarka i Oslo og like ved Midtstuen T-banestasjon.

Vi er 23 barn i alderen 2,5 til 6 år, og fem ansatte i Blåbærskogen. Vi er en privat ideell foreldreeid barnehage med både engasjerte ansatte og foreldre og med et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Denne gode gjensidige kommunikasjonen er antagelig en av bidragsyterne for at barnehagen har kommet med på TOPP 50 av barnehager i hele Norge;

Vi har fokus på barnas trivsel og utvikling hver dag, med kreative og engasjerte ansatte. Humor, tid, forståelse og utfoldelse er viktig for oss i Blåbærskogen. Her skal det være godt å være!

Vårt satsningsområde er natur og miljø. Vi ser naturen som en inspirerende arena for lek og læring. Vi bruker mye tid på utelek, både på det store uteområdet vårt og på turer i skog og mark.
I september og oktober har vi jobbet med tema Brannmann og Skyggeteater i blåbærskogen: