Blåbærskogen barnehage

Vår barnehage ligger idyllisk til i skogkanten på grensa til Nordmarka. Her er vi med 23 barn og fem voksne. Barnehagen ligger rett ved Midstuen t-bane stasjon, noe som gjør oss både mobile og urbane. 

Hovedsatningsområdet vårt er selvfølgelig natur og friluftsliv, ikke bare grunnet vår beliggenhet, men også fordi barnehagen har knyttet til seg personal med stor interesse for dette. 

Uteområdet vårt består av en bålplass, en utescene, noen lekeapparater, en hinderløype, men mest skog og knauser, slik sett blir barna tidlig grovmotorisk sterke.

Selv om vi trives best ute i naturen tar vi også ofte turen ned til byen til diverse kulturelle tilbud, som museum, teater, botanisk hage eller andre parker.

Vi er et allsidig og stabilt personale som består av 50/50 menn og kvinner i forskjellige aldre med ulike interessefelt, som igjen setter et variert preg på barnehage hverdagen.

Vi er opptatt av sunn mat og lager varm mat to ganger i uken som en pedagogisk aktivitet sammen med en gruppe barn. Fisk den ene dagen og kjøtt den andre De andre dagene er det grovbrød med stor variasjon av pålegg som barna smører selv. Har vi vært på tur og skal ha noe fort og greit, blir det musli med Biola.

Barnehagen er foreldreeid, noe som fører til et ekstra stort engasjement fra foreldregruppen og et nært og godt samarbeide mellom personalet og foreldre.

Vår barnehage har god økonomi og setter alltid inn vikar ved behov. Vi slipper derfor å utsette eller avlyse planlagte aktiviteter grunnet fravær eller annet uforutsett.

På høsten benytter vi trampolinehallen på Heming og på vinteren får barna tilbud om skiskole både i langrenn og alpint. Og på våren er det svømmeskole for førskolen.

Vi i personalet er opptatt av anerkjennende pedagogikk; se hvert enkelt barn med deres unike personlighet.

I vårt arbeid med barna er sosial kompetanse det grunnleggende og er basis for all læring i Blåbærskogen barnehage.


Styret i Stiftelsen Blåbærskogen barnehage består av 5 personer:

Styreleder: Sofia Hasselberg

Kasserer: Christian Thorsrud

Eiendomsansvarlig: Carl-Inge Colombo Nilsen

HmS ansvarlig: Julie Conradi-Larsen

Eierrep. I SU: Stefan Lund